Blog

Familieopstilling – også kaldet Systemisk Opstilling


Familieopstilling er en forholdsvis ny form for terapi, som er blevet tiltagende populær de seneste 30 år. Helt bogstaveligt opstiller man de forskellige medlemmer i familien for at finde ud af, hvad problemerne og udfordringerne skyldes. Det er et simpelt men meget effektivt værktøj, og det er en øjenåbner i forståelsen af uheldige familiedynamikker.
Familieopstilling kan bruges som hjælp til at få øje på løsningen. En opstilling giver det store overblik, så du/I kan bedre kan forholde jer til hinanden og forstå, hvordan tingene hænger sammen. Det bliver lettere at acceptere hinanden og finde ud af, hvordan I kommer videre.

Det kan som medlem i en familie være svært at løfte sig op i helikopterperspektiv og forholde sig objektivt i forhold til, hvordan du/I kan løse problemerne i jeres familie. Der vil være mønstre og dynamikker, som er så indgroede, at det kan være svært at få øje på andre måder at løse problemerne på. Når du/I søger hjælp hos en anden, er det netop det, som vedkommende kan hjælpe med.

En familieopstilling kan bruges til meget andet end din familie
En opstilling kan også bruges i forbindelse med udfordringer på dit arbejde for eksempel. Er der et problem på dit arbejde, kan opstillingen bruges til at belyse det ved, at du sætter dig selv, dine kolleger og evt. leder i relation til hinanden, og derefter går på ”besøg” hos de forskellige repræsenterede for bedre at få en idé om, hvorfor de reagerer, som de gør.

Dårligt selvværd kan gå i arv i familien
En familieopstilling kan tydeliggøre, hvor dårligt selvværd kommer fra. Har du som forælder lavt selvværd og synes du, at du kan se det afspejlet i dit barn, kan årsagen meget muligt skyldes dynamikker i jeres familie. Måske har dine egne forældre haft ringe tiltro til dem selv, så du i virkeligheden har nedarvet det fra dem. At få belyst hvorfra i familien det stammer, og hvordan det har påvirket jer op gennem generationer, kan give dig en større forståelse for, hvorfor I som familie er, som I er i dag.

Stress kan være et uhensigtsmæssigt mønster, du har indlært som barn
Stress er noget rigtigt mange mennesker oplever. Uanset om det skyldes arbejde eller livet generelt, er det meget belastende for familielivet. Når du er stresset, kan du ikke være nærværende og til stede som den forælder, du gerne vil være. Derfor er det vigtigt, at du finder ud af, hvorfor du reagerer, som du gør.
Måske har det rod i noget helt naturligt, fordi du for tiden oplever et ekstra pres på dit arbejde, eller der er en aktuel situation i jeres familie, som stresser.
Men for mange skyldes det imidlertid, at de har indlært nogle uhensigtsmæssige mønstre som barn. Hvis ikke du har lært at reagere på en hensigtsmæssig måde, når du bliver presset, så kan det give sig udslag i stress.
En familieopstilling kan hjælpe dig med at finde ud af, hvor din stress stammer fra. Måske er det noget, du har med dig fra dine forældre? Når du sammen med mig sætter dig selv og din familie op og vi taler om, hvordan dine forældre reagerede på stress, kan det hjælpe dig til at se nogle mønstre, og det kan derefter gøre det lettere for dig at finde andre og mere hensigtsmæssige måder at reagere på.
Familieopstilling som værktøj til at kaste lys over dine relationer
Alle mennesker har forskellige relationer gennem livet. En familieopstilling kan være med til at hjælpe dig med at finde ud af, hvorfor du reagerer, som du gør i forhold til andre mennesker.
I en opstilling kan du også arbejde specifikt med, hvorfor det kan være, at du har svært ved at få en kæreste, eller hvorfor du oplever de samme udfordringer i dit/dine parforhold. Det kan være, at du går rundt med en ensomhedsfølelse, eller du oplever, at du har svært ved at holde på dine venskaber. Du kan have relationer i din fortid, hvor noget er gået skævt, så I ikke taler sammen mere. En opstilling kan kaste lys på relationen, således at du kan få en form for forståelse for og accept af, at det blev som det blev. Ikke fordi du vil genoptage kontakten, men blot for at den ikke længere spøger i kulissen, så du ikke længere bruger din energi på den.

Hvor mange opstillinger har jeg/vi brug for?
Det er individuelt, hvor mange sessioner, der er nødvendige. Men for mange vil en enkelt session være så stor en øjenåbner i forhold til at se, hvad problemet er, at du/I selv kan se, hvad der skal gøres fremadrettet. Andre kan have brug for flere sessioner, fordi det kan tage længere tid og være mere krævende. Det kan være, at du har forskellige relationer, som kræver forskellige opstillinger.
Generelt vil du efter en familieopstilling opleve, at der kommer mere ro på dine relationer til din familie, om det er den oprindelige eller den nuværende. Du vil kunne forstå, hvorfor de handler som de gør, og du vil opleve en større accept af dem som hele mennesker. Du vil også opleve, at du enten får fornemmelsen af at være på det rette sted i dit liv, eller at du er klar til at ændre på noget for at slå ind på en ny retning. Det gælder både i forhold til, hvis du har arbejdet med forhold i din familie eller med dit arbejde.

Leave a Comment