Familieterapi

Jeg bruger Familieopstilling som et værktøj til at afdække dynamikker i jeres familie og for at belyse komplekse sammenhænge. Familien kan betragtes som et system bestående af de medlemmer, som udgør familien. Alle i familien har forbindelse til hinanden og påvirker hinanden. Familieopstilling er en praktisk og anvendelig metode til at afdække dynamikken i jeres familie og gå på opdagelse i, hvad der skal til for at skabe balance og harmoni.

Læs mere om Familieopstilling/Systemisk Opstilling her

Alle i en familie er påvirket af begivenheder og omstændigheder fra deres egne liv, men samtidig er alle medlemmer i familien regulerede og formede efter hinanden. Af nogle af de systemer, som en familie er under påvirkning af, kan nævnes:

·      Parforholdet
·      Forældreskabet
·      Kærligheden
·      Den oprindelige familie
·      Den nuværende familie
·      Arbejdspladsen
·      Daginstitution/skole

Relationers betydning

Menneskers evne til at indgå i sociale samspil er præget af opvæksten og af de relationelle mønstre, vi har indgået i helt fra barndommen. Først og fremmest gælder det tilknytningen til vores forældre og andre, som har haft indflydelse på vores barn- og ungdom. De tidlige erfaringer med vores forældre former i vidt omfang, hvordan vi forholder os til os selv og andre, om vi bliver trygge og selvstændige og tør komme andre mennesker nær, eller om vi tværtimod oplever en fundamental utryghed i tilværelsen.
Hvorfor det især er i vores relation med vores forældre, vores børn og vores partner, at vi oplever de største udfordringer og oftest kommer til kort skyldes, at der er så meget på spil. De tre typer af relationer har biologiske funktioner: i forhold til vores forældre har det handlet om en lang prægning og om at blive elsket og passet på for at kunne vokse sig til et sundt individ. I forhold til vores partner handler det om at sætte børn i verden og danne vores egen flok, og i forhold til vores afkom har vi det største ansvar et menneske kan have: at opfostre et barn. Alle tre har de med forplantningen og afkommets overlevelse at gøre.

En familieopstilling kan hjælpe med at:

  • Afklare og håndtere udfordringer med forældrerollen og udfordrende og vanskelige familiemæssige relationer, for eksempel barnløshed, skilsmisse, forældremyndighed, tab, alvorlig sygdom etc.
  • Klarlægge forviklinger, spændinger og misforståelser i familien og andre betydningsfulde relationer som kærlighedsforhold.
  • Belyse og bryde uhensigtsmæssige mønstre i familien og afdække årsager bag lidelser som for eksempel spiseforstyrrelse, depression, angst, stof- og alkoholmisbrug.
  • Få det store overblik for at kunne ændre og tage nye skridt.